შეავსეთ მოცემული ველები:

პროდუქცია

IPL ეპილატორი T021C

x1
650b

ფასი

650b

მიტანის ფასი

0b
ჯამური ფასი 650b