შეავსეთ მოცემული ველები:

პროდუქცია

ვაკუუმის გამწმენდი

x1
169b

ფასი

169b

მიტანის ფასი

0b
ჯამური ფასი 169b