შეავსეთ მოცემული ველები:

პროდუქცია

სახის ღრმა წმენდის აპარატი

x1
30b

ფასი

30b

მიტანის ფასი

0b
ჯამური ფასი 30b